Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i na terenach zewnętrznych

Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP - Oddział Szczecin ogłasza przetarg

 • Adres: 71-270 Szczecin, Janickiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 914 849 805, , fax. 91-48-49-801
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Pamięci Narodowej - KŚZpNP - Oddział Szczecin
  Janickiego 30
  71-270 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 914 849 805, , fax. 91-48-49-801
  REGON: 32012134500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipn.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Pamięci Narodowej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i na terenach zewnętrznych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i na terenach zewnętrznych Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddziału w Szczecinie, znajdujących się w Szczecinie przy: 1) ul. K. Janickiego 30, 2) Al. Wojska Polskiego 7 i 9, 3) Al. Wojska Polskiego 7 II p., 4) Al. Wojska Polskiego 21, 5) ul. P. Skargi 14.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach