Przetargi.pl
Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.

Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych ogłasza przetarg

 • Adres: 90-924 Łódź, Ul. Wólczańska
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6312717 , fax. 42 631 23 16
 • Data zamieszczenia: 2021-09-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Łódzka, Centrum Technologii Informatycznych
  Ul. Wólczańska 217/223
  90-924 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6312717, fax. 42 631 23 16
  REGON: 00000158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.p.lodz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kompleksowe utrzymanie czystości w budynku Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej. Opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystykę obiektu oraz wykaz i częstotliwość wymaganych prac sprzątania zawierają: Załącznik nr 7 – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 8 – Wykaz pomieszczeń w budynku.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911200-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach