Przetargi.pl
Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Zblewo

Gmina Zblewo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-210 Zblewo, ul. Główna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 884 381 , fax. 585 884 569
 • Data zamieszczenia: 2021-07-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zblewo
  ul. Główna 40
  83-210 Zblewo, woj. pomorskie
  tel. 585 884 381, fax. 585 884 569
  REGON: 54980300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zblewo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie gminy Zblewo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Zblewo urządzeniami oświetleniowymi w porze od zmierzchu do świtu. Zakres świadczenia kompleksowej usługi oświetlenia obejmuje: - utrzymanie urządzeń oświetleniowych tzn. prowadzenie ruchu, eksploatację, konserwację i remonty w zakresie niezbędnym do utrzymania w należytym stanie technicznym wynikającym z obowiązujących przepisów i zasad obowiązujących u wykonawcy, - bieżące monitorowanie sprawności infrastruktury oświetleniowej, - zakup i dystrybucję energii elektrycznej na cele oświetlenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50232100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach