Przetargi.pl
Kompleksowa spedycja towarów

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ogłasza przetarg

 • Adres: 01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  ul. Karolkowa 30
  01-207 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 367849538
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Kompleksowa spedycja towarów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów: żywności, materiałów promocyjnych, publikacji, których specyfikacja została określona w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 6a do SWZ.Wykonawca wykonuje usługi spedycji w miejscach i w terminach wskazanych w zleceniu spedycji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy, w ramach następujących wydarzeń targowych stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego:1) Vietfood and Beverage (Ho Chi Minh, Wietnam) odbywające się w dniach10 – 12.08.2023 r.,2) SIAL INTERFOOD JAKARTA (Dżakarta, Indonezja) odbywające się w dniach 08 – 11.11.2023 r.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa spedycja towarów: żywności, materiałów promocyjnych, publikacji, których specyfikacja została określona w Załączniku nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy, stanowiących Załącznik nr 6b do SWZ.Wykonawca wykonuje usługi spedycji w miejscach i w terminach wskazanych w zleceniu spedycji, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do umowy, w ramach następujących wydarzeń targowych stanowiących przedmiot zamówienia podstawowego:1) Foodex Saudi (Rijad, KAS) odbywające się w dniach 17-20.09.2023 r.,2) Anuga (Kolonia, Niemcy) odbywające się w dniach 07-11.10.2023 r.,3) Indagra (Bukareszt, Rumunia) odbywające się w dniach 25-29.10.2023 r.,4) ISM Middle East (Dubaj, ZEA) odbywające się w dniach 07-09.11.2023 r.,5) Food Africa Cairo (Kair, Egipt) odbywające się w dniach 12-14.12.2023 r.,6) Biofach (Norymberga, Niemcy) odbywające się w dniach 13-16.02.2024 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach