Przetargi.pl
Jarosławski realizowany w ramach projektu: „JarosLove” – z miłości do ludzi: Namiot średniowieczny – 4 szt

GMINA MIEJSKA JAROSŁAW ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIEJSKA JAROSŁAW
  ul. Rynek 1
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  REGON: 650900520
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Jarosławski realizowany w ramach projektu: „JarosLove” – z miłości do ludzi: Namiot średniowieczny – 4 szt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Namiot XVII-sto wieczny - 4 szt.• Ośmiokątny jednomasztowy namiot o konstrukcji tzw. "parasolki" z odczepialnymi ścianami zakładanymi na małe haczyki "S". • Stabilny i dużo szybszy w rozkładaniu niż standardowe pawilony. • Wykonany z bawełny impregnowanej (340gr/m2).• dwuczęściowa płachta namiotowa - dach i ściany• 1 drewniany maszt o wysokości 325 cm – dzielony na dwa elementy połączone stalową tuleją• Stelaż metalowy umożliwiający rozstawienie namiotu na bruku, betonie czy w pomieszczeniu• 1 drewniane koło do tyczek• 1 drewniany stożek do masztu• 8 drewnianych promieni (tyczek do koła parasola) • 24 haczyki + 2 zapasowe do zawieszenia ścian• worki obciążeniowe na piasek• worek na namiot• metalowa tuleja do łączenia masztu o długości 50 cm• metalowy bolec do zablokowania koła• Średnica namiotu: 4m• Wysokość: 325 cm• Gwarancja: 12 miesięcyCena musi obejmować montaż namiotów oraz transport.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39522530-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach