Przetargi.pl
Holowanie/przewożenie pojazdów i innych przedmiotów (części samochodowych) do celów procesowych i innych zlecanych przez Policję

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-077 Opole, ul. Korfantego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 478612670, 478642670, 478612673 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2021-02-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Opolu
  ul. Korfantego 2
  45-077 Opole, woj. opolskie
  tel. 478612670, 478642670, 478612673, fax. -
  REGON: 53112570400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://opolska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Holowanie/przewożenie pojazdów i innych przedmiotów (części samochodowych) do celów procesowych i innych zlecanych przez Policję
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie i holowanie/przewożenie pojazdów i innych przedmiotów (mienia – części samochodowych) na warunkach określonych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) dla danego zadania, stanowiącym załącznik do wzoru umowy, będącym integralną częścią SIWZ .
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50118000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach