Przetargi.pl
Finansowanie zewnętrzne zakupu wraz z ubezpieczeniem 3 szt. ambulansów typu C zgodnych z normą PN:EN 1789 z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o

Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, Młyńska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 412403000 wew. 5
 • Data zamieszczenia: 2022-05-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o.
  Młyńska 6
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 412403000 wew. 5
  REGON: 380593304
 • Adres strony internetowej zamawiającego: grupa@nowyszpital.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Finansowanie zewnętrzne zakupu wraz z ubezpieczeniem 3 szt. ambulansów typu C zgodnych z normą PN:EN 1789 z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Finansowanie zewnętrzne zakupu wraz z ubezpieczeniem 3 szt. ambulansów typu C zgodnych z normą PN:EN 1789 z wyposażeniem dla Zespołów Ratownictwa Medycznego na potrzeby realizacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne przez Spółkę Ratownictwo Medyczne Sp. z o.o
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114110-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach