Przetargi.pl
Fartuch foliowy niebieski 800x1800x0,04MM FOLMET 500szt

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 37-500 Jarosław, ul. Kościuszki
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 016 621-47-02
 • Data zamieszczenia: 2022-02-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Kościuszki 18
  37-500 Jarosław, woj. podkarpackie
  tel. 016 621-47-02
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.jaroslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Fartuch foliowy niebieski 800x1800x0,04MM FOLMET 500szt
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Fartuch foliowy niebieski 800x1800x0,04MM FOLMET 500szt. W związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zakup fartuchów foliowych jest niezbędny w celu zabezpieczenia pacjentów, pracowników i personelu medycznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113410-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach