Przetargi.pl
Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – 3 części

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 32-840 Zakliczyn, Lusławice
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 665 10 30
 • Data zamieszczenia: 2021-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
  Lusławice 250
  32-840 Zakliczyn, woj. małopolskie
  tel. 14 665 10 30
  REGON: 12013447200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.penderecki-center.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego – 3 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywne świadczenie usług cateringowych dla Europejskiego Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55520000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach