Przetargi.pl
Dowożenie uczniów z ternu gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 18 stycznia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.

Gmina Marianowo ogłasza przetarg

 • Adres: 73-121 Marianowo, Mieszka I
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 561 38 66 , fax. 091 561 38 66
 • Data zamieszczenia: 2021-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Marianowo
  Mieszka I 1
  73-121 Marianowo, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 561 38 66, fax. 091 561 38 66
  REGON: 85422265780000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.marianowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów z ternu gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 18 stycznia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest realizacja, w dni nauki szkolnej, usługi dowożenia uczniów z terenu gminy Marianowo do szkoły w Marianowie na podstawie biletów miesięcznych oraz zapewnienie opieki w czasie przewozu od 18 stycznia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. Zakres usługi stanowiącej przedmiot zamówienia określony jest w załączniku nr 4. Przewidywana ilość zakupionych biletów miesięcznych - 145 szt. w dwie strony. Prawo opcji: Zamawiający przewiduje, że liczba uczniów jest wielkością prognozowaną i w okresie realizacji zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zakresie do 20 %.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach