Przetargi.pl
Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Żmudzi w 2021 roku

Gmina Żmudź ogłasza przetarg

 • Adres: 22-114 Żmudź, Kasztanowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 825 680 182 , fax. 825 680 620
 • Data zamieszczenia: 2021-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żmudź
  Kasztanowa 22
  22-114 Żmudź, woj. lubelskie
  tel. 825 680 182, fax. 825 680 620
  REGON: 11019797700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugzmudz.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Żmudzi w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest „ Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Żmudzi w 2021 roku” w okresie od 2 stycznia 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. ( z wyłączeniem wakacji) . Przedmiot zamówienia obejmuje: Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Żmudzi na zajęcia szkolne i odwóz uczniów po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania według tras: Trasa I: Maziarnia ( od skrzyżowania z drogą na Turowiec) , Wólka Leszczańska , Leszczany ul. Szkolna , Leszczany ul. Leśna , Leszczany ul. Chełmska, Leszczany ul. Strażacka, Leszczany (pętla przy drodze na Alojzów ), Leszczany ( skrzyżowanie koło szkoły ), Żmudź szkoła ul. Kasztanowa 7. Liczba dowożonych uczniów 28. Długość trasy 29,7 km Trasa Powrotna: Żmudź, Wólka Leszczańska , Maziarnia, Pobołowice, Leszczany ul. Szkolna, Leszczany ul. Leśna , Leszczany ul. Chełmska, Leszczany ul Strażacka, Leszczany ( pętla przy drodze na Alojzów, Leszczany skrzyżowanie z ul. Szkolną. Liczba odwożonych uczniów 28. Długość trasy 26,8 km Trasa II: Annopol (skrzyżowanie z drogą na Radziejów), Annopol, Syczów, Stanisławów, Dryszczów, Rudno (pętla przy budynku świetlicy wiejskiej), Żmudź szkoła ul. Kasztanowa 7. Liczba dowożonych uczniów 38. Długość trasy 17,4 km Trasa powrotna: Żmudź szkoła, Rudno (pętla przy budynku świetlicy wiejskiej), Dryszczów, Stanisławów, Syczów, Annopol, Annopol skrzyżowanie z droga na Radziejów. Długość trasy . Liczba uczniów 38. Długość trasy 17,4 km Trasa III : Klesztów kościół, Klesztów Kolonia, Puszcza, Lipinki, Bielin (nawrót skrzyżowanie Nowa Kajetanówka), Roztoka, Klesztów, Żmudź szkoła ul. Kasztanowa 7. Liczba dowożonych uczniów 29. Długość trasy 23,2 km Trasa powrotna: Żmudź szkoła, Klesztów Kolonia, Puszcza, Lipinki, Bielin (nawrót skrzyżowanie Nowa Kajetanówka), Roztoka, Klesztów. Liczba odwożonych uczniów 29. Długość trasy 23,2 km Trasa IV: Żmudź szkoła, Pobołowice wieś, Pobołowice stare, Wołkowiany, Żmudź szkoła ul. Kasztanowa 7. Liczba dowożonych uczniów 6. Długość trasy 14,4 km Trasa powrotna: Żmudź szkoła, Pobołowice wieś, Pobołowice stare, Wołkowiany. Liczba odwożonych uczniów 6. Długość trasy 11,4 km Łączna liczba uczniów dowożonych do Szkoły Podstawowej w Żmudzi 101. Liczba uczniów odwożonych po zajęciach szkolnych do miejsca zamieszkania 101. Dopuszcza się zmiany liczby uczniów dowożonych do szkoły i odwożonych do miejsca zamieszkania. Godziny przywozu i odwozu będą zgodne z harmonogramem przedstawionym przez Dyrektora Szkoły. Aktualna, imienna lista uczniów, dla których będą kupowane bilety miesięczne przekazywana będzie Wykonawcy przez Dyrektora Szkoły co miesiąc do 20 dnia każdego miesiąca. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację usługi, stan techniczny pojazdu oraz bezpieczeństwo pasażerów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach