Przetargi.pl
Dowóz uczniów do szkoły z terenu Gminy Gorzków w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022

Gmina Gorzków ogłasza przetarg

 • Adres: 22-315 Gorzków-Osada, Główna
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846838156 , fax. 846838111
 • Data zamieszczenia: 2021-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzków
  Główna 9
  22-315 Gorzków-Osada, woj. lubelskie
  tel. 846838156, fax. 846838111
  REGON: 95037169500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://uggorzkow.bip.e-zeto.eu/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz uczniów do szkoły z terenu Gminy Gorzków w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dowozie uczniów do Szkoły Podstawowej w Gorzkowie-Osadzie, w roku szkolnym 2020/2021, tj. od stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r., oraz w roku szkolnym 2021/2022, tj. od dnia 1 września 2021 do dnia 30 czerwca 2022. Dowóz i odwóz – ok. 110 uczniów. Usługa może być świadczona w ramach komunikacji regularnej, a uczniowie mogą mieć sprzedawane bilety miesięczne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach