Przetargi.pl
„DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MASŁÓW DO SZKÓŁ WRAZ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022”

Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów ogłasza przetarg

 • Adres: 26-001 Masłów, Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 311 08 77 , fax. 41 246 00 58
 • Data zamieszczenia: 2021-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Usług Wspólnych Gminy Masłów
  Wola Kopcowa, ul. Świętokrzyska 86
  26-001 Masłów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 311 08 77, fax. 41 246 00 58
  REGON: 36607558900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.maslow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „DOWÓZ DZIECI Z TERENU GMINY MASŁÓW DO SZKÓŁ WRAZ Z ODDZIAŁAMI PRZEDSZKOLNYMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W roku szkolnym 2021/2022 obszarem objętym zorganizowanym dowozem uczniów będą następujące trasy, obejmujące km 311 (w roku ubiegłym 332 km) I. Zadanie 1 - 158 km - Dowóz i odwóz dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie i Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej - Curie w Mąchocicach Kapitulnych. II. Zadanie 2 - 119 km - dowóz i odwóz dzieci ze Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej - Curie w Mąchocicach Kapitulnych, Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii z jednym porannym dowozem dzieci do Szkoły Podstawowej w Brzezinkach. III. Zadanie 3 - 34 km - dowóz i odwóz dzieci z Wiśniówki do Szkoły Podstawowej Nr 27 w Kielcach ul. Marszałkowska 96, z jednym dowozem do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Masłowie (opiekun Przewoźnika). IV. Zadanie 4 - Oprócz systematycznych przewozów dzieci przewoźnik zapewni dodatkowe przewozy dzieci na basen lub inne wyjazdy edukacyjne występujące w ciągu roku szkolnego na łączną ilość kilometrów 3360/ 1 rok szkolny.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60112000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach