Przetargi.pl
Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – II Oddział Łódź, budynek A w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 7/11

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 98-220 Zduńska Wola, ul. Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 43 8245656 w.324; 8234041w.324 , fax. 43 8246166; 8234184
 • Data zamieszczenia: 2021-06-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi
  ul. Kilińskiego 7/11
  98-220 Zduńska Wola, woj. łódzkie
  tel. 43 8245656 w.324; 8234041w.324, fax. 43 8246166; 8234184
  REGON: 00001775600159
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – II Oddział Łódź, budynek A w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 7/11
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych – II Oddział Łódź, budynek A w Zduńskiej Woli, ul. Kilińskiego 7/11 Miejsce świadczenia usługi – województwo łódzkie. Zamówienie nie dotyczy projektu i/lub programu finansowanego ze środków wspólnotowych. Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach