Przetargi.pl
Dostawy warzyw świeżych i jabłek do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Podmiejska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7334500, 7334533 , fax. 957 334 524
 • Data zamieszczenia: 2019-09-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Podmiejska 17
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7334500, 7334533, fax. 957 334 524
  REGON: 32069600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw świeżych i jabłek do Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. i Oddziału Zewnętrznego w Słońsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa artykułu Polska Norma J.m Szacunkowa ilość zamówienia Zakład Karny w Gorzowie Wlkp. /kg/ Szacunkowa ilość zamówienia Oddział Zewnętrzny /kg/ Szacunkowa ilość zamówienia ZK i OZ /kg/ Marchew korzeń odmiany jadalne, wielkość min. 150mm ale nie większe niż 250mm. Cechy dyskwalifikujące: zaparzenia , zamarznięte, obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin, nadgniecenia lub obce naloty, zwiędnięcie, ślady nadgryzień spowodowane przez szkodniki. Worki 10-25 kg. PN-84/R-75358 kg 20 000 10 000 30 000 Pietruszka korzeń Odmiany do spożycia jadalne, klasa I, Cechy dyskwalifikujące: zaparzenia , zamarznięte, obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin, nadgniecenia lub obce naloty, zwiędnięcie, ślady nadgryzień spowodowane przez szkodniki. Worki 10-25 kg. PN-R-75370 kg 12 000 9 000 21 000 Seler korzeń odmiany jadalne, klasa I. Cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia i zapleśnienia, nadmierne zabrudzenia i zanieczyszczenia, zamarznięte, uszkodzenia spowodowane przez choroby lub szkodniki,obce zapachy lub smak, stłuczenia i ordzewienia skórki. Worki od 10-25kg. PN-72/9137-24 kg 13 500 9 000 22 500 Por odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia, bez pędów nasiennych, z usuniętymi nieświeżymi lub zwiędniętymi liśćmi, 1/3 długości o barwie białej do zielonkowo białej. Cechy dyskwalifikujące: objawy gnicia i zapleśnienia, nadmierne zabrudzenia i zanieczyszczenia,zamarznięte, uszkodzenia spowodowane przez choroby lub szkodniki, obce zapachy lub smak, pożółte i zeschnięte liście PN-91/R-75368 kg 10 000 6 000 16 000 Buraki czerwone odmiany jadalne nie mniejsze niż 80mm. Cechy dyskwalifikujące:zaparzenia, zamarznięte, obcy smak i zapach nadgnicie lub obce naloty, zwiędnięcie, uszkodzenia mechaniczne, ślady nadgryzień spowodowane przez szkodniki. Worki od 10-25 kg. PN-72/R-75360 kg 9 500 6 500 16 000 Cebula odmiany jadalne Cechy dyskwalifikujące:zaparzenia, zamarznięte, obcy smak i zapach nadgnicie lub obce naloty, zwiędnięcie, uszkodzenia mechaniczne, ślady nadgryzień spowodowane przez szkodniki. Worki od 10-25 kg. PN-87/R-75357 kg 9 500 9 000 18 500 Kapusta biała odmiany jadalne bezpośrednio do spożycia. Cechy dyskwalifikujące: zaparzenia, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, objawy zapleśnienia, zamarznięcie, zeschnięcie części, obecność ziemi między listkami PN-72/R-75362 kg 18 000 5 000 23 000 Kapusta czerwona odmiany jadalne bezpośrednio do spożycia. Cechy dyskwalifikujące: zaparzenia, obcy smak i zapach, obecność szkodników i ich pozostałości, zgnicie, objawy zapleśnienia, zamarznięcie, zeschnięcie części, obecność ziemi między listkam PN-72/R-75362 kg 5 000 1 500 6 500 Jabłka zdrowe,nie dopuszcza się owoców z objawami zepsucia lub z takimi zmianami, które czynią je niezdatnymi do spożycia; bez obcych zapachów lub smaków. Niedopuszczalne owoce zwiędnięte. Wielkość owocu od 150g. PN-84/R-75024 kg 3 600 600 4 200 Pomidor świeży sezonowo (od lipca do końca września). Odmiany jadalne do bezpośredniego spożycia.Cechy dyskwalifikujące: pęknięcia, widoczne zielone gniazda, zaparzenia,nadgnicie, porażenia chorobami, obcy smak i zapach, pozostałości środków ochrony roślin. PN-91/R-75368 kg 2 000 400 2 400 Ogórek gruntowy sezonowo ( od lipca do końca września). Odmiany jadalne do bezpośredniego spożyia. Cechy dyskwalifikujące: zaparzenia, nadgnicia, pęknięcia, wiodkość, porażenia chorobami, pożółka skóra. PN -85/R- 75359 kg 2 000 400 2 400
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03212100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach