Przetargi.pl
Dostawy warzyw i owoców przetworzonych

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE ogłasza przetarg

 • Adres: 12-100 Szczytno, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 111
  12-100 Szczytno, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 510338744
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy warzyw i owoców przetworzonych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Sukcesywne dostawy warzyw i owoców przetworzonychSukcesywne dostawy wegańskich zamienników mięsa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach