Przetargi.pl
Dostawy sukcesywne odczynników oraz materiałów zużywalnych do analizatorów ABL 90 Flex Plus dla zabezpieczenia Oddziałów COVID na okres 6 miesięcy

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg