Przetargi.pl
Dostawy środków dezynfekcyjnych

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 59-600 Lwówek Śląski, ul. Morcinka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 782 01 04 , fax. 75 782 44 32
 • Data zamieszczenia: 2021-02-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
  ul. Morcinka 7
  59-600 Lwówek Śląski, woj. dolnośląskie
  tel. 75 782 01 04, fax. 75 782 44 32
  REGON: 20832110000240
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pczlwowek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy środków dezynfekcyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Morcinka 7: - zad. nr 1 – środki do dezynfekcji skóry, ran i błon śluzowych - zad. nr 2 – środki do mycia, dezynfekcji i pielęgnacji skóry i rąk - zad. nr 3 – środki do dezynfekcji powierzchni - zad. nr 4 – środki do dezynfekcji powierzchni - zad. nr 5 – środki do dezynfekcji powierzchni - chusteczki - zad. nr 6 – środek do dezynfekcji pomieszczeń przez zamgławianie - zad. nr 7 – środki do dezynfekcji narzędzi - zad. nr 8 – środki do mycia i dezynfekcji endoskopów - zad. nr 9 – środki do mycia i dezynfekcji skóry i okolic owłosionych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach