Przetargi.pl
Dostawy produktów nabiałowych do Zakładu Karnego w Czarnem oraz Zakładu Karnego w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie w roku 2021/2022

Zakład Karny ogłasza przetarg

 • Adres: 77-330 Czarne, ul. Pomorska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598 330 830
 • Data zamieszczenia: 2021-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny
  ul. Pomorska 1
  77-330 Czarne, woj. pomorskie
  tel. 598 330 830
  REGON: 31992536001000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://sw.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy produktów nabiałowych do Zakładu Karnego w Czarnem oraz Zakładu Karnego w Czarnem Oddział Zewnętrzny w Złotowie w roku 2021/2022
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Dostawy produktów nabiałowych do Zakładu Karnego w Czarnem oraz Zakładu Karnego w Czarnem Odział Zewnętrzny w Złotowie w roku 2020/2021: Deser ryżowy - 920 kg Jogurt naturalny - 235 kg Mleko w proszku odtłuszczone - 850 kg Ser fromage naturalny - 510 kg Serek grani - 180 kg Serek kanapkowy naturalny - 2560 kg Sernik z polewą - 800 kg Ser topiony - 2840 kg Ser topiony trójkąt - 400 kg Ser żółty - 630 kg Śmietana - 580 l Twaróg chudy - 6820 kg Podane ilości przedmiotu zamówienia są szacunkowe i mogą ulec zmniejszeniu z uwagi na stan zaludnienia osadzonych w poszczególnych jednostkach. Wobec powyższego, Wykonawca nie będzie zgłaszał roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstaw do odmowy realizacji dostaw. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania w pełnej ilości, do 20 % z czego Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15500000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach