Przetargi.pl
Dostawy materiałów viscoelastycznych, pasków fluoresceinowych oraz płynów infuzyjnych.

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-055 Rzeszów, ul. Szopena
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. +48 17 8666 096 , fax. +48 17 8666 097
 • Data zamieszczenia: 2021-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
  ul. Szopena 2
  35-055 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. +48 17 8666 096, fax. +48 17 8666 097
  REGON: 69072411400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów viscoelastycznych, pasków fluoresceinowych oraz płynów infuzyjnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów viscoelastycznych, pasków fluoresceinowych oraz płynów infuzyjnych, wyszczególnionych w częściach dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, a w tym m.in.: a) Część nr 1 - Wyrób medyczny: Roztwór hydroksypropylometylocelulozy 2% do stosowania wewnątrzgałkowego. b) Część nr 2 - Wyrób medyczny: Roztwór hialuronianu sodowego 1,4% do stosowania wewnątrzgałkowego. c) Część nr 3 - Wyrób medyczny: Roztwór hialuronianu sodowego 2% do stosowania wewnątrzgałkowego. d) Część nr 4 - Wyroby medyczne: • Roztwór hialuronianu sodowego 1,4% do stosowania wewnątrzgałkowego, • Roztwór hydroksypropylometylocelulozy 2% do stosowania wewnątrzgałkowego. e) Część nr 5 - Wyroby medyczne: • Roztwór hialuronianu sodowego 3%, • Roztwór hialuronianu sodowego 1,8%, • Roztwór hialuronianu sodowego 1,5%. f) Część nr 6 - Wyrób medyczny: Paski Fluoresceinowe. g) Część nr 7 - Produkty lecznicze: 0,9% izotoniczny roztwór chlorku sodowego 100 ml oraz 1 000 ml h) Część nr 8 - Wyrób medyczny: 0,9% izotoniczny roztwór chlorku sodowego do irygacji 3000 ml i) Część nr 9 - Wyrób medyczny: Roztwór Glicyny do irygacji 1,5% 3000 ml 2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, wymagania Zamawiającego, informacje o dopuszczeniu innych ilości sztuk w opakowaniu określono w Formularzach cenowo – ofertowych – Załączniku nr 1 dla poszczególnych części, będących integralną częścią SIWZ. 3. Zamawiający wymagał zaoferowania przedmiotów zamówienia, które: 3.1. Spełniają wymagania opisane w Formularzach cenowo – ofertowych, 3.2. Spełniają wymagania opisane w SIWZ. 4. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych dla poszczególnych części: • w Części od nr 1 do nr 6 na okres : 24 miesięcy. • w Części od nr 7 do nr 9 na okres: 12 miesięcy. 5. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach