Przetargi.pl
Dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacyjnych i leków

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 23-300 Janów Lubelski, ul. Zamoyskiego
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 15 8436600, 15 8436608 , fax. 15 8436600, 15 8436608
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
  ul. Zamoyskiego 149
  23-300 Janów Lubelski, woj. lubelskie
  tel. 15 8436600, 15 8436608, fax. 15 8436600, 15 8436608
  REGON: 30838200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitaljanowlubelski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacyjnych i leków
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów szewnych, akcesoriów operacyjnych i leków w tym: szwy wchłanialne syntetyczne w ilości 7168 saszetek, szwy niewchłanialne w ilości 3772 saszetek, nić wielowłókienkowa w ilości 312 saszetek, szew syntetyczny jednowłóknowy niewchłanialny w ilości 240 saszetek, szew syntetyczny jednowłóknowy wchłanialny w ilości 180 saszetek, siatki przepuklinowe niewchłanialne 160 szt., ,klipsy naczyniowe i akcesoria laparoskopowe w ilości 800 szt., wyroby medyczne wosk kostny, szew odbarczający taśma kolagenowa w ilości 44 szt., folia operacyjna w ilości 580 szt., podwiązka pętlowa wchłanialna w ilości 6 szt., materiały hemostatyczne (gaza, proszek) w ilości 70 szt., leki ogólnoszpitalne (Vancomycinum, żelazo, Ketoprofenum, Clindamycinum itp.) w ilości – 2650 fiolek, - 1900 amp., 1460 opak. , Albumina ludzka w ilości 280 flakonów, lek tiopental w ilości 400 flakonów, immunoglobulina w ilości 15 op., immunoglobulina 0,3 w ilości 80 op., diety kompletne peptydowe w ilości 580 flakonów, włókninowe opatrunki specjalistyczne w ilości 450 szt., opatrunki specjalistyczne w ilości 635 szt., opatrunki specjalistyczne do podciśnieniowego leczenia ran w ilości 47 opak. i 90 sztuk, leki ogólnoszpitalne (Diclofenac sodium, Scopolan, Ondansetronum, Piperacillin, Dobutamina itp.) w ilości – 550 fiolek, - 30 flak., 945 opakowań, gąbka hemostatyczna w ilości 460 szt., leku Oxycodoni w ilości 30 op., akcesoria operacyjne (ostrza do piły, dreny do artroskopii i laparoskopii, ostrza do shavera) w ilości 516 szt., akcesoria operacyjne (system do płukania ran, roztwór do płukania ran) w ilości 40 szt..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach