Przetargi.pl
Dostawy kiszonek, grochu, fasoli do Zakładu Karnego w Pińczowie

Zakład Karny w Pińczowie ogłasza przetarg

 • Adres: 28-400 Pińczów, ul. 3-go Maja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 577 372 , fax. 413 577 373
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Karny w Pińczowie
  ul. 3-go Maja 34
  28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 577 372, fax. 413 577 373
  REGON: 32081600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zp.sw.gov.pl, www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zakład Karny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy kiszonek, grochu, fasoli do Zakładu Karnego w Pińczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część A zamówienia: - ogórki kiszone 12 000kg – kod CPV: 15330000-0 - kapusta kiszona 11 000kg- kod CPV: 15331142-4 Część B zamówienia: - groch łuskany 1200kg, kod CPV: 03221220-4, - fasola typu - Jaś 2800kg, kod CPV: 03221210-1
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03100000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach