Przetargi.pl
Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku i zamkniętego systemu pobrania krwi.

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 262 100 , fax. 523 262 101
 • Data zamieszczenia: 2020-11-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J.Brudzińskiego
  ul. Chodkiewicza 44
  85-667 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 262 100, fax. 523 262 101
  REGON: 89894800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsd.org.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku i zamkniętego systemu pobrania krwi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego jednorazowego użytku i zamkniętego systemu pobrania krwi. Asortyment pogrupowany w następujących pakietach: Pakiet nr 1 – Zamknięty system pojedynczego lub wielokrotnego pobrania krwi żylnej oraz system pobrania krwi włośniczkowej (CPV 33141300-3) Pakiet nr 2 – Dostawa akcesoriów do użytku laboratoryjnego – rozpatrywane pozycjami Poz. 1. System do zagęszczania kału przy analizie parazytów (CPV 38000000-5) Poz. 2. Zestaw do pobierania materiału do badań na obecność owsika ludzkiego (CPV 38000000-5) Poz. 3. Czasomierz elektroniczny (CPV 38437000-7) Poz. 4. Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego na wyroby laboratoryjne (CPV 19520000-7) Poz. 5. Przezroczysty pojemnik z tworzywa sztucznego na końcówki do pipet laboratoryjnych (CPV 19520000-7) Poz. 6. Zamykany pojemnik do przechowywania preparatów mikroskopowych (CPV 19520000-7) Poz. 7. Szkiełka nakrywkowe (CPV 33793000-5) Poz. 8. Szkiełka podstawowe nieszlifowane (CPV 33793000-5) Poz. 9. Kapilary do gazometrii (CPV 33141300-3) Poz. 10. Pisaki laboratoryjne wodoodporne (CPV 30192125-3) Poz. 11. Bagietki laboratoryjne proste z tworzywa (CPV 19520000-7) Poz. 12. Naczyńka jednorazowe z tworzywa (CPV 19520000-7) Poz. 13. Kamery z tworzywa sztucznego (CPV 19520000-7 ) Poz. 14. Szalki Petriego (CPV 19520000-7) Poz. 15. Pipeta Pasteura (CPV 38437100-8) Poz. 16. Torebki z folii PE (CPV 19520000-7) Pakiet nr 3 – Dostawa probówek do użytku laboratoryjnego – rozpatrywane pozycjami Poz. 1. Probówki ze szkła sodowego okrągłodenne (CPV 38000000-5) Poz. 2. Probówki typu Eppendorf ((CPV 38000000-5) Poz. 3. Probówki wraz z pasującymi do nich korkami (CPV 38000000-5) Poz. 4. Probówki wraz z pasującymi do nich korkami (CPV 38000000-5) Pakiet nr 4 – Dostawa pipet automatycznych i wymaganych akcesoriów: końcówek i statywów – rozpatrywane pozycjami Poz. 1. Pipety automatyczne stało- i zmiennopojemnościowe (CPV 38437100-7) Poz. 2. Statyw do pipet HTL i Accumax (CPV 38437100-7) Poz. 3. Mikrokońcówki do pipet o poj. do 10 µl (CPV 38437100-7) Poz. 4. Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 200 µl (CPV 38437100-7) Poz. 5. Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 1000 µl (CPV 38437100-7) Poz. 6. Końcówki do pipet automatycznych o poj. do 5000 µl (CPV 38437100-7) Pakiet nr 5 – Dostawa statywów do użytku laboratoryjnego – rozpatrywane pozycjami Poz. 1. Statyw z drutu powlekanego tworzywem sztucznym – autoklawalny (CPV 38437110-1) Poz. 2. Statywy laboratoryjne z tworzywa sztucznego (CPV 38437110-1) Poz. 3. Statywy niski (CPV 38437110-1) Pakiet nr 6 – Dostawa odczynników do badań immunotransfuzjologicznych wraz z dzierżawą aparatury (i manualnym BACK-UP)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141300-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach