Przetargi.pl
Dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 217 w Warszawie.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. OBROŃCÓW RADIOSTACJI ARMII KRAJOWEJ W REMBERTOWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 04-450 Warszawa, ul. Ignacego Paderewskiego 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 217 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. OBROŃCÓW RADIOSTACJI ARMII KRAJOWEJ W REMBERTOWIE
  ul. Ignacego Paderewskiego 45
  04-450 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 000801326
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów spożywczych do stołówki szkolnej dla Szkoły Podstawowej nr 217 w Warszawie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa artykułów spożywczych.Dostawa nabiałuDostawa mrożonych warzyw i owocówDostawa mrożonych rybDostawa mięsa i wędlinDostawa świeżych warzyw i owocówDostawa świeżego pieczywaDostawa dań gotowych (wyroby garmażeryjne)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15800000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach