Przetargi.pl
Dostawy artykułów medycznych(kaniule, igły osłonki na głowicę USG, butelki do przechowywania pokarmu matki).

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 63 10 341 , fax. 146 310 337
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika
  ul. Szpitalna 13
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 63 10 341, fax. 146 310 337
  REGON: 31340800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy artykułów medycznych(kaniule, igły osłonki na głowicę USG, butelki do przechowywania pokarmu matki).
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy artykułów medycznych (kaniule, igły osłonki na głowicę USG, butelki do przechowywania pokarmu matki). Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 4 Pakiety. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1-4 określa Formularz cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie Pakietu Nr 1 - o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z parametrami asortymentu wskazanego w Załączniku Nr 1 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30000000-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach