Przetargi.pl
Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – mięso i produkty mięsne

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU ogłasza przetarg

 • Adres: 69-200 Tursk, 28
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU
  28
  69-200 Tursk, woj. lubuskie
  REGON: 211037617
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.wrota.lubuskie.pl/dpstursk/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa żywności dla Domu Pomocy Społecznej w Tursku – mięso i produkty mięsne
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach