Przetargi.pl
Dostawa zamkniętego systemu do inhalacji, nebulizacji, nawilżania w ramach działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

"Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o. ogłasza przetarg