Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opisanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-617 Radom, ul. Juliana Aleksandrowicza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (48) 361 39 00 , fax. (48) 345 11 18, 3451043
 • Data zamieszczenia: 2021-06-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu
  ul. Juliana Aleksandrowicza 5
  26-617 Radom, woj. mazowieckie
  tel. (48) 361 39 00, fax. (48) 345 11 18, 3451043
  REGON: 67020935600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wss.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opisanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych, w tym aparatury i sprzętu medycznego związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 opisanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Część 1 Aparat do prowadzenia procedury ECMO wraz z urządzeniem grzewczo-chłodzącym i systemem pomp do krążenia pozaustrojowego szt. 1 Część 2 Pompy dwustrzykawkowe szt. 10 Część 3 Pompy infuzyjne dwutorowe szt. 3 Część 4 Ogrzewacz przepływowy do krwi i płynów infuzyjnych szt. 1 Część 5 Aparat EKG na wózku szt. 3
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach