Przetargi.pl
Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie ogłasza przetarg

 • Adres: 48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 087 830 , fax. 774 333 038
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie
  ul. Bohaterów Warszawy 34
  48-300 Nysa, woj. opolskie
  tel. 774 087 830, fax. 774 333 038
  REGON: 31344300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoznysa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zgodnie z wykazem asortymentowo-cenowym, zgodnie z wykazem asortymentowo – cenowym stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na części: Część nr 1 – dostawa systemów zamkniętych do bezpiecznego odsysania Część nr 2 – dostawa cewników Thorax Część nr 3 – dostawa masek anestetycznych jednorazowego użytku Część nr 4 – dostawa rurek tracheotomijnych z otworem foniatrycznym Część nr 5 – dostawa rurek intubacyjnych z miękkim mankietem uszczelniającym i odsysaniem znad mankietu uszczelniającego Część nr 6 – dostawa rurek tracheotomijnych z miękkim mankietem uszczelniającym i z odsysaniem z przestrzeni podgłośniowej Część nr 7 – dostawa zestawów z igłą Veressa do bezpiecznej punkcji opłucnej Część nr 8 – dostawa zestawów do drenażu klatki piersiowej Część nr 9 – dostawa masek tlenowych z rezerwuarem tlenowym do podawania wysokich stężeń tlenu Część nr 10 – dostawa filtrów elektrostatycznych, mechanicznych, łączników, wymienników ciepła i wilgoci Część nr 11 – dostawa zestawów do pobierania próbek wydzieliny z oskrzeli Część nr 12 – dostawa lejców – szelek silikonowych do mocowania maski twarzowej dla dorosłych i dla dzieci Część nr 13 – dostawa igieł, zestawów, cewników, filtrów do znieczulenia podpajęczego i zewnątrzoponowego Część nr 14 – dostawa zestawów do znieczulenia połączonego z regulacją umocowania igły podpajęczej w igle zewnątrzoponowej Część nr 15 – dostawa cewników w zestawach do tętnicy udowej zakładanych metodą Seldingera Część nr 16 – dostawa bezigłowych portów dostępu dożylnego i rozgałęziaczy wielokanałowych do infuzji dożylnych Część nr 17 – dostawa cewników do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta kompatybilnych z monitorem EV1000 z modułem Databox producenta Edwards Lifesciences Część nr 18 – dostawa cewników do wkłuć centralnych z prowadnica wykonaną z nitynolu odporną na zaginanie Część nr 19 – dostawa cewników do wkłuć centralnych z powłoką antybakteryjną Część nr 20 – dostawa wapna granulowanego z indykatorem Część nr 21 – dostawa akcesoriów do respiratora NEWPORT MEDICAL HT70 PLUS Część nr 22 – dostawa zestwów do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego oraz zamknietych systemów do godzinowej zbiórki moczu Część nr 23 – dostawa zestawów do kontrolowanej zbiórki stolca Część nr 24 – dostawa wkładów workowych, pojemników do odsysania, uchwytów do pojemników oraz zaworów Część nr 25 - dostawa obwodów oddechowych jednorazowego użytku do respiratora sle 2000 z nawilżaczem typu Fisher and Paykel MR730 Część nr 26 – dostawa akcesoriów zużywalnych do aparatów Infant Flow SiPAP oraz Fabian Acutronic Część nr 27 – dostawa zestawów do tlenoterapii Część nr 28 – dostawa obwodów oddechowych jednorazowego użytku dla dorosłych i dla dzieci Część nr 29 – dostawa ramp 3 – kranikowych Część nr 30 – dostawa rurek tracheotomijnych z rurką wewnętrzną Część nr 31 – dostawa prowadnic Część nr 32 – dostawa rurek intubacyjnych zbrojonych Część nr 33 – dostawa rurek tracheostomijnych z regulowanym położeniem kołnierza Część nr 34 – dostawa zestawów do tracheotomii przez skórnej typu ULTRAPERC Część nr 35 - dostawa zestawów T układu oddechowego z nebulizatorem Część nr 36 – dostawa łyżek do videolaryngoskopu typu Mcgrath MAC Część nr 37 – dostawa łyżek typu Macintosh do uchwytów laryngoskopowych producenta Vygon
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach