Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia w formie sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych w ramach realizacji projektów: 1. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” nr RPWM 02.02.02-28-0001/18, 2. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” RPWM 02.02.02-28-0002/18, 3. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu” RPWM 02.04.02-28-0002/20 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Gmina - Miasto Elbląg ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Łączności
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 552353536 , fax. 552393334
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina - Miasto Elbląg
  Łączności 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 552353536, fax. 552393334
  REGON: 17074771500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umelblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia w formie sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych w ramach realizacji projektów: 1. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” nr RPWM 02.02.02-28-0001/18, 2. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” RPWM 02.02.02-28-0002/18, 3. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu” RPWM 02.04.02-28-0002/20 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Dostawa wyposażenia w formie sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych w ramach realizacji projektów: 1. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” nr RPWM 02.02.02-28-0001/18, 2. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” RPWM 02.02.02-28-0002/18, 3. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu” RPWM 02.04.02-28-0002/20 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Przedmiot główny: CPV: 30.20.00.00-1 Nazewnictwo wg CPV: Urządzenia komputerowe Dodatkowe przedmioty: CPV: 30.23.00.00-0 Nazewnictwo wg CPV: Sprzęt związany z komputerami CPV: 30.19.14.00-8 Nazewnictwo wg CPV: Niszczarki CPV: 30.19.20.00-1 Nazewnictwo wg CPV: Wyroby biurowe Zamówienie jest finansowane w ramach programu: 1. „Matematyka – indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: RPWM.02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg. 2. „Elbląska Szkoła Eksperymentu” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałanie: RPWM.02.02.02 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg. 3. „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie: PRWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie: RPWM.02.04.02 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg 2. Zakres zamówienia. Zakres zamówienia obejmuje dostawę niżej wymienionego wyposażenia w formie sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych: 1) Zestaw - komputer PC, monitor 24’’ - 4 zestawy, 2) Zestaw - komputer PC, monitor 27’’- 1 zestaw, 3) Notebook 15,6 - 2 zestawy, 4) Niszczarka - 2 szt, 5) Drukarka A4 monochromatyczna z tonerami- 1 zestaw, 6) Drukarka A4 kolor z tonerami - 3 zestawy, 7) Drukarka A3 kolor z tonerami - 3 zestawy, 8) Skaner A4 podajnik - 5 szt, 9) Skaner A4 podajnik, szyba - 1 szt, 10) Słuchawki z mikrofonem - 5 szt, 11) Kamerka internetowa - 5 szt, 12) Papier do drukarek A4 (ryza) - 60 szt, 13) Papier do drukarek A3 (ryza) - 9 szt, Szczegółowy opis i ilość wyposażenia w formie sprzętu IT i materiałów eksploatacyjnych zawiera „WYCENA DOSTAWY” ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. 3. Opis wymagań systemu operacyjnego i pakietu biurowego 3.1. System operacyjny klasy PC, który musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: 1) zgodny z systemem komputerowym Zamawiającego tzn. możliwość uruchamiania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, które jest aktualnie używane na systemach Windows od wersji XP do wersji Windows 10 (PL, 32/64 bity), 2) dostępne dwa rodzaje graficznego interfejsu użytkownika: a) klasyczny, umożliwiający obsługę przy pomocy klawiatury i myszy, b) dotykowy umożliwiający sterowanie dotykiem na urządzeniach typu tablet lub monitorach dotykowych, 3) interfejsy użytkownika dostępne w wielu językach do wyboru – w tym Polskim i Angielskim, 4) funkcje związane z obsługą komputerów typu tablet, 5) możliwość tworzenia pulpitów wirtualnych, przenoszenia aplikacji pomiędzy pulpitami i przełączanie się pomiędzy pulpitami za pomocą skrótów klawiaturowych lub GUI, 6) możliwość dokonywania bezpłatnych aktualizacji i poprawek w ramach wersji systemu operacyjnego poprzez Internet, mechanizmem udostępnianym przez producenta systemu z możliwością wyboru instalowanych poprawek oraz mechanizmem sprawdzającym, które z poprawek są potrzebne, 7) możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu poprzez mechanizm zarządzany przez administratora systemu Zamawiającego, 8) możliwość dołączenia systemu do usługi katalogowej on-premise lub w chmurze, 9) dostępność bezpłatnych biuletynów bezpieczeństwa związanych z działaniem systemu operacyjnego, 10) wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6, 11) wbudowane mechanizmy ochrony antywirusowej i przeciw złośliwemu oprogramowaniu z zapewnionymi bezpłatnymi aktualizacjami, 12) zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe, 13) graficzne środowisko instalacji i konfiguracji dostępne w języku polskim, 14) wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi), 15) funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer, 16) możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki grupowe – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji, 17) rozbudowane, definiowalne polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji, 18) możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu, zgodnie z określonymi uprawnieniami poprzez polityki grupowe, 19) możliwość automatycznej synchronizacji plików i folderów roboczych znajdujących się na firmowym serwerze plików w centrum danych z prywatnym urządzeniem, bez konieczności łączenia się z siecią VPN z poziomu folderu użytkownika zlokalizowanego w centrum danych firmy, 20) zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników, 21) zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu, tekstów, metadanych) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych, 22) zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi, 23) wbudowany system pomocy w języku polskim, 24) możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabo widzących); 25) wsparcie dla IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny, 26) automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; 27) mechanizmy logowania w oparciu o login i hasło, 28) wsparcie dla uwierzytelniania na bazie Kerberos v. 5, 29) wsparcie do uwierzytelnienia urządzenia na bazie certyfikatu, 30) wsparcie dla algorytmów Suite B (RFC 4869), 31) wsparcie wbudowanej zapory ogniowej dla Internet Key Exchange v. 2 (IKEv2) dla warstwy transportowej IPsec, 32) wbudowane narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk, 33) wsparcie dla środowisk Java i .NET Framework 1.1 i 2.x, 3.x i 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach, 34) wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń, 35) zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem, 36) rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową, 37) rozwiązanie umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację, 38) transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe, 39) zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe 40) oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej, 41) możliwość przywracania obrazu plików systemowych do uprzednio zapisanej postaci, 42) identyfikacja sieci komputerowych, do których jest podłączony system operacyjny, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.), 43) możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu), 44) wbudowany mechanizm wirtualizacji, 45) mechanizm szyfrowania dysków wewnętrznych i zewnętrznych z możliwością szyfrowania ograniczonego do danych użytkownika, 46) wbudowane w system narzędzie do szyfrowania partycji systemowych komputera, z możliwością przechowywania certyfikatów „w mikrochipie TPM (Trusted Platform Module) w wersji minimum 1.2 lub na kluczach pamięci przenośnej USB, 47) wbudowane w system narzędzie do szyfrowania dysków przenośnych, z możliwością centralnego zarządzania poprzez polityki grupowe, pozwalające na wymuszenie szyfrowania dysków przenośnych, 48) możliwość tworzenia i przechowywania kopii zapasowych kluczy odzyskiwania do szyfrowania partycji w usługach katalogowych, 49) możliwość nieodpłatnego instalowania dodatkowych języków interfejsu systemu operacyjnego oraz możliwość zmiany języka bez konieczności reinstalacji systemu. 3.2. Pakiet biurowy/pakiet oprogramowania biurowego Oprogramowanie - pakiet biurowy, które spełnia następujące wymagania: 1) wymagania odnośnie interfejsu użytkownika: a) pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika z możliwością przełączania wersji językowej interfejsu na język angielski, b) prostota i intuicyjność obsługi, pozwalającą na pracę osobom nieposiadającym umiejętności technicznych, c) możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową (Active Directory lub funkcjonalnie równoważną) – użytkownik raz zalogowany z poziomu systemu operacyjnego stacji roboczej ma być automatycznie rozpoznawany we wszystkich modułach oferowanego rozwiązania bez potrzeby oddzielnego monitowania go o ponowne uwierzytelnienie się, 2) oprogramowanie musi umożliwiać tworzenie i edycję dokumentów elektronicznych w ustalonym formacie, który spełnia następujące warunki: a) posiada kompletny i publicznie dostępny opis formatu, b) ma zdefiniowany układ informacji w postaci XML, c) umożliwia wykorzystanie schematów XML, d) wspiera w swojej specyfikacji podpis elektroniczny, 3) oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, 4) w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (język makropoleceń, język skryptowy), 5) do aplikacji musi być dostępna pełna dokumentacja w języku polskim, 6) pakiet zintegrowanych aplikacji biurowych musi zawierać: a) edytor tekstów b) arkusz kalkulacyjny, c) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, d) narzędzie do zarządzania informacją prywatą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), 7) edytor tekstów musi umożliwiać: a) edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty, b) wstawianie oraz formatowanie tabel, c) wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych, d) wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne), e) automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków, f) automatyczne tworzenie spisów treści, g) formatowanie nagłówków i stopek stron, h) sprawdzanie pisowni w języku polskim, i) śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników, j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, k) określenie układu strony (pionowa/pozioma), l) wydruk dokumentów, m) wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną, n) pracę na dokumentach utworzonych przy pomocy Microsoft Word 2003 lub Microsoft Word 2007, 2010 z zapewnieniem bezproblemowej konwersji wszystkich elementów i atrybutów dokumentu, o) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, p) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze bazujące na schematach XML z Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych, które po wypełnieniu umożliwiają zapisanie pliku XML w zgodzie z obowiązującym prawem, q) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi (kontrolki) umożliwiających podpisanie podpisem elektronicznym pliku z zapisanym dokumentem przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego zgodnie z wymaganiami obowiązującego w Polsce prawa, r) wymagana jest dostępność do oferowanego edytora tekstu bezpłatnych narzędzi umożliwiających wykorzystanie go, jako środowiska udostępniającego formularze i pozwalające zapisać plik wynikowy w zgodzie z Rozporządzeniem o Aktach Normatywnych i Prawnych, 8) arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: a) tworzenie raportów tabelarycznych, b) tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych, c) tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu, d) Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice), e) obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych, f) tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych, g) wyszukiwanie i zamianę danych, h) wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego, i) nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie, j) nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności, k) formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem, l) zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku, m) zachowanie pełnej zgodności z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania Microsoft Excel 2003 oraz Microsoft Excel 2007 i 2010, z uwzględnieniem poprawnej realizacji użytych w nich funkcji specjalnych i makropoleceń, n) zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji, 9) narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: a) przygotowywanie prezentacji multimedialnych, b) prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego, c) drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek, d) zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu, e) nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji, f) opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera, g) umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo, h) umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego, i) odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym, j) możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów, k) prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera, l) pełna zgodność z formatami plików utworzonych za pomocą oprogramowania MS PowerPoint 2003, MS PowerPoint 2007 i 2010, 10) narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: a) pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, b) filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców, c) tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną, d) automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule, e) tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy, f) oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, g) zarządzanie kalendarzem, h) udostępnianie kalendarza innym użytkownikom, i) przeglądanie kalendarza innych użytkowników, j) zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach, k) zarządzanie listą zadań, l) zlecanie zadań innym użytkownikom, m) zarządzanie listą kontaktów, n) udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom, o) przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników, p) możliwość przesyłania kontaktów innym użytkowników. 4. Zamawiający wymaga udzielenia: - minimum 12 miesięcy gwarancji na tonery, - minimum 24 miesiące gwarancji na sprzęt, o którym mowa w Sekcji II.4) pkt 2. poz 1) - 11) ogłoszenia o zamówieniu. - gwarancji na oprogramowanie zgodnie z gwarancją producenta oprogramowania. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i po podpisaniu (bez uwag) protokołu końcowego. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył oprogramowanie w najnowszej dostępnej wersji oraz w pełnych i niewygasających wersjach. 6. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko oraz dokona rozładunku wyposażenia własnymi zasobami ludzkimi i sprzętem w miejscu docelowego montażu wskazanym przez Zamawiającego miejscu na terenie Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1. Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienia wymagań BHP i ppoż. 7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył wszelkich niezbędnych licencji na oprogramowanie. 8. Wykonawca musi dostarczyć sprzęt z zainstalowanymi systemami zgodnie z indywidualnymi numerami licencyjnym. 9. Wszystkie sztuki z każdej pozycji zakresu zamówienia muszą pochodzić z jednej serii i być jednakowe. 10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia w stanie zmontowanym i gotowym do uruchomienia w miejscu dostawy łączenie z zainstalowanym oprogramowaniem. W komplecie muszą być dostarczone wszelkie niezbędne licencje, okablowanie oraz elementy montażowe. 11. Dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, to znaczy pochodzącymi od producenta danego sprzętu lub materiałami równoważnymi fabrycznie nowymi i kompatybilnymi ze sprzętem, do którego są zamawiane. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na materiały regenerowane oraz materiały poddawane procesowi ponownego napełniania. 12. Pod pojęciem równoważne materiały eksploatacyjne Zamawiający rozumie takie, które są kompatybilne ze sprzętem, do którego są zamawiane, o parametrach takich samych lub lepszych (jakość, pojemność, wydajność) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta sprzętu. 13. Przez odpowiednią jakość materiałów równoważnych Zamawiający rozumie bezawaryjną, bezproblemową pracę materiałów w urządzeniu drukującym. Przez odpowiednią wydajność, Zamawiający rozumie zdolność materiałów eksploatacyjnych do wydrukowania takiej samej lub większej (w stosunku do oryginalnego materiału eksploatacyjnego) ilości stron wydruku o takim samym lub większym pokryciu procentowym nadruku na papierze o formacie A4, z taką samą lub większą przyczepnością barwnika (podatność na rozmazywanie) i równomiernością pokrycia. 14. Oferowane materiały eksploatacyjne muszą być w całości fabrycznie nowe, pełnowartościowe, nieregenerowane, nierefabrykowane, nieużywane. Zaoferowane materiały muszą posiadać fabryczne, nieuszkodzone, jednostkowe opakowania z naniesionymi danymi technicznymi jednoznacznie identyfikującymi produkt, jego parametry techniczne, przeznaczenie do modelu sprzętu oraz datę ważności. Zamawiający w momencie dostawy dokona sprawdzenia materiałów eksploatacyjnych pod kątem spełniania wyżej wymienionych warunków. 15. Wykonawca musi dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany wcześniej, w oryginalnych, firmowych opakowaniach, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ogłoszeniem postępowania przetargowego. Dostarczone przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego, zawierać dane identyfikacyjne producenta i nazwę, a także nienaruszone cechy pierwotne opakowania. 16. Wykonawca musi dostarczyć sprzęt komputerowy i oprogramowanie z kanału sprzedaży producenta, co oznacza, że posiadają stosowny pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej. 17. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w kolumnie „Opis oferowanego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych” w „WYCENIE DOSTAWY”, stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ, podał: - producenta, model, opis i parametry oferowanego sprzętu komputerowego, - producenta, nazwę wersji, opis i parametry oferowanego oprogramowania, - producenta i nazwę tonerów, zgodnie z informacjami w kolumnie „Opis oferowanego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych” 18. W przypadku zgodności oferowanego sprzętu komputerowego z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego w „WYCENIE DOSTAWY” stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego sprzętu komputerowego. W przypadku zgodności oferowanego oprogramowania z parametrami opisanymi przez Zamawiającego w „WYCENIE DOSTAWY” stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ, dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazania producenta i nazwy wersji. 19. Wykonawca musi potwierdzić w „WYCENIE DOSTAWY” stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ, że oferowany sprzęt i oprogramowanie spełniają wszystkie parametry opisane przez Zamawiającego w „WYCENIE DOSTAWY” stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ podając te parametry lub stosując zapis „zgodnie z SIWZ” i wskazać: - dla oferowanego sprzętu komputerowego producenta i model, - dla oferowanego oprogramowania producenta i nazwę wersji. 20. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych. 21. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych i wymogach jakościowych nie niższych niż wskazane przez Zamawiającego. 22. Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który złoży ofertę zawierającą rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał i opisał za pomocą parametrów technicznych i jakościowych rozwiązania, które oferuje Zamawiającemu jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego. Wymagane informacje należy podać w kolumnie „Opis oferowanego sprzętu i materiałów eksploatacyjnych” w „WYCENIE DOSTAWY” stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ towary. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca opisując rozwiązania, które oferuje jako równoważne do opisanych przez Zamawiającego wskazał producenta, model lub nazwę wersji (dla pozycji dla których jest to wymagane), opis i parametry oferowanego produktu w zakresie wszystkich parametrów wymienionych przez Zamawiającego w „WYCENIE DOSTAWY” stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 6 do SIWZ. Zamawiający oceniając, czy podane przez Wykonawcę rozwiązania są równoważne będzie porównywał parametry techniczne opisane w „WYCENIE DOSTAWY” przez Zamawiającego i wskazane przez Wykonawcę. 23. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na dostawy. 24. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 25. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w dostawy. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację dostaw. 26. Zamawiający informuje, że jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia na dostawy podwykonawcy nastąpi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany będzie zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający informuje, że powyższe zasady nie będą miały zastosowania wobec dalszych podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach