Przetargi.pl
Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - krzesła do stołu konferencyjnego.

Polski Teatr Tańca ogłasza przetarg

 • Adres: 61-818 Poznań, Stanisława Taczaka
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8524241, 8524242 , fax. 618 532 370
 • Data zamieszczenia: 2021-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polski Teatr Tańca
  Stanisława Taczaka 8
  61-818 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8524241, 8524242, fax. 618 532 370
  REGON: 00027890700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ptt-poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytucja Kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wyposażenia dla Polskiego Teatru Tańca - krzesła do stołu konferencyjnego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Krzesło z odlewu aluminiowego lakierowanego proszkowo, obrotowe, czarne z siedziskiem ażurowym o geometrycznych kształtach - 10 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach