Przetargi.pl
Dostawa wraz z transportem kruszywa dolomitowego z przeznaczeniem budownictwa drogowego

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-200 Dąbrowa Tarnowska, Berka Joselewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 642 26 72 , fax. 14 642 43 30
 • Data zamieszczenia: 2022-02-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  Berka Joselewicza 8
  33-200 Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie
  tel. 14 642 26 72, fax. 14 642 43 30
  REGON: 85053269300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpk-dt.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z transportem kruszywa dolomitowego z przeznaczeniem budownictwa drogowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa wraz z transportem kruszywa dolomitowego z przeznaczeniem do budownictwa drogowego. Przewidywana ilość zakupionego kruszywa: - kruszywo dolomitowe 0-2 mm do 150 ton - grys dolomitowy 2-8 mm do 250 ton - grys dolomitowy 16-22 mm do 600 ton - mieszanka łamana dolomitowa 0-31,5 mm do 2400 ton - kliniec 4-31,5 mm do 1000 ton - mieszanka łamana dolomitowa 0-63 mm do 500 ton - tłuczeń dolomitowy 31,5-63 mm do 800 ton - tłuczeń dolomitowy 60-120 mm do 300 ton Razem ilość: 6.000 ton
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach