Przetargi.pl
Dostawa węgla kamiennego na 2022 rok

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-340 Przytoczna, Rokitno
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7493024, 7494032 , fax. 0-95 7493024
 • Data zamieszczenia: 2022-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej
  Rokitno 58
  66-340 Przytoczna, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7493024, 7494032, fax. 0-95 7493024
  REGON: 31056800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.miedzyrzecz.dps5.bip.net.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa węgla kamiennego na 2022 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest węgiel kamienny w ilości 150 ton ( +;- 20 % ) który powinien mieć następujące parametry: - orzech, gatunek I , uziarnienie ( mm ) 80 - 25 - wartość opałowa - powyżej 25,5 MJ/kg - zawartość popiołu - do 7 % - zawartość siarki - do 0,8 %
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111210-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach