Przetargi.pl
Dostawa warzyw i owoców

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ogłasza przetarg

 • Adres: 22-400 Zamość, Aleje Jana Pawła II
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 773 333 , fax. 846 386 669
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
  Aleje Jana Pawła II 10
  22-400 Zamość, woj. lubelskie
  tel. 846 773 333, fax. 846 386 669
  REGON: 60501340000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.zam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa warzyw i owoców
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa warzyw i owoców 42 zadania asortymentowe. Zadanie 1.CEBULA ŚWIEŻA KLASA I - 2 500 kg Zadanie 2.CEBULA CZERWONA KLASA I - 70 kg Zadanie 3.a) KAPUSTA BIAŁA PÓŹNA KLASA Ib) KAPUSTA ŚWIEŻA BIAŁA MŁODA KLASA I a) 2 200 kg, b) 2 200 kg Zadanie 4.a) ZIEMNIAKI JADALNE PÓŹNE KLASA I b) ZIEMNIAKI JADALNE MŁODE KRAJOWE KLASA I a) 50 000 kg, b) 20 000 kg Zadanie 5.a) KAPUSTA KISZONA Z MARCHEWKĄ b) OGÓREK KISZONY a) 2 500 kg, b) 1 300 kg, Zadanie 6.KAPUSTA ŚWIEŻA PEKIŃSKA KLASA I - 1 300 kg Zadanie 7. KOPEREK ZIELONY ŚWIEŻY NATKA - 100 kg Zadanie 8.OGÓREK GRUNTOWY ŚWIEŻY KLASA I - 900 kg Zadanie 9. OGÓREK SZKLARNIOWY ŚWIEŻY KLASA I - 1 300 kg Zadanie 10.PAPRYKA KRAJOWA CZERWONA KLASA I - 600 kg Zadanie 11.a) PIECZARKA GATUNEK I b) PIECZARKA tzw „mini” GATUNEK I a) 800 kg, b) 200 kg Zadanie 12.SAŁATA MASŁOWA KLASA I - 1 300 kg Zadanie 13.a) SAŁATA LODOWA KLASA I b) MIX SAŁAT c) SAŁATA KARBOWANA DEKORACYJNA KOLOROWA (CZERWONA I ZIELONA) a) 40 kg, b) 30 kg, c) 5 kg Zadanie 14.BROKUŁY ŚWIEŻE KLASA I - 100 kg, Zadanie 15.KAPUSTA WŁOSKA KLASA I - 800 kg Zadanie 16.SZCZYPIOREK ŚWIEŻY KLASA I - 100 kg Zadanie 17.a) BURAKI ĆWIKŁOWE PÓŹNE KLASA I b)BURAK MŁODE WCZESNE KLASA I a) 6 500 kg, b) 2 500 kg Zadanie 18.CZOSNEK ŚWIEŻY KLASA I - 60 kg Zadanie 19.NATKA PIETRUSZKI ŚWIEŻA KLASA I - 50 kg Zadanie 20. PIETRUSZKA KORZEŃ PÓŹNA KLASA I - 4 200 kg, Zadanie 21.POR ŚWIEŻY KLASA I - 700 kg Zadanie 22. SELER KORZENIOWY ŚWIEŻY KLASA - 5 000 kg, Zadanie 23.a) MARCHEW ŚWIEŻA KLASA I b) MARCHEW MŁODA KLASA I a) 12 000 kg, b) 3 000 kg, Zadanie 24.POMIDORY ŚWIEŻE KLASA I - 2 700 kg Zadanie 25.RZODKIEWKA ŚWIEŻA KLASA I - 120 kg Zadanie 26.KALAFIOR ŚWIEŻY KLASA I - 1 000 kg Zadanie 27.BOTWINA KLASA I - 150 kg Zadanie 28. GROCH ŁUPANY POŁÓWKI KLASA I - 10 kg Zadanie 29.KAPUSTA ŚWIEŻA CZERWONA KLASA I - 1 500 kg Zadanie 30.GROCH JAŚ KARŁOWY KLASA I - 200 kg, Zadanie 31.CUKINIA ZIELONA ŚWIEŻA KLASA I - 30 kg Zadanie 32. RABARBAR ŚWIEŻY - 150 kg, Zadanie 33 a) BANANY KLASA I b) MANDARYNKI lub KLEMENTYNKI KLASA I c) POMARAŃCZA KLASA I d) WINOGRON BIAŁY, CZERWONY KLASA Ie) CYTRYNY KLASA I f) LIMONKI KLASA I g) KIWI KLASA Ih) OWOCE GRANATU KLASA I i) MANGO a) 400 kg, b) 300 kg, c) 80 kg, d) 10 kg, e) 600 kg, f) 5 kg, g) 300 kg, h) 5 kg, i) 5 kg, Zadanie 34.WIŚNIE KLASA I - 50 kg, Zadanie 35. ŚLIWKA WĘGIERKA ŚWIEŻA KLASA I - 20 kg Zadanie 36.TRUSKAWKA ŚWIEŻA KLASA I - 100 kg Zadanie 37.a) JABŁKA ŚWIEŻE LETNIE KLASA I b) JABŁKA KLASA I a) 1 100 kg, b) 12 000 kg Zadanie 38.SOCZEWICA ZIELONA lub CZERWONA KLASA I - 50 kg Zadanie 39.POMIDORY KOKTAJLOWE KLASA I - 10 kg, Zadanie 40.JARMUŻ - 10 kg Zadanie 41.CYKORIA SAŁATOWA ZIELONA LUB FIOLETOWA - 10 kg Zadanie 42 SELER NACIOWY - 20 kg
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15300000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz „oferta wykonawcy” (sporządzony według wzoru – zał. nr 1 do SIWZ). 2) Oferta cenowa – wypełnione przez wykonawcę formularze cenowe (zał. nr 5 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach