Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką

ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, Szańcowa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 55 232 64 08 , fax. 55 232 45 31
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: ELBLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Szańcowa 1
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 55 232 64 08, fax. 55 232 45 31
  REGON: 36743138800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.epgk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego samochodu ciężarowego ze skrzynią wyładowawczą oraz fabrycznie nowym osprzętem do zimowego utrzymania dróg, tj.: demontowaną czołownicą, pługiem do odśnieżania i posypywarką. samochód ciężarowy ze skrzynią wyładowawczą: • nie starszy niż 2013 rok • kolor biały • DMC max. 18000 kg • ładowność min. 9500 kg • przebieg nie większy niż 70 000 km układ napędowy • Pojemność silnika max. 6500 cm³ • Moc silnika min 280 KM , 6 cylindrowy, rzędowy • norma emisji spalin min. EURO V • skrzynia biegów min. 16 biegowa, przekładniowa układ jezdny • oś przednia nośność min. 7,5 t • oś tylna min. 13 t • rozstaw osi 3500 - 3600 mm kabina • 3-osobowa zabudowa i osprzęt: • skrzynia samowyładowcza • wywrot 3-stronny • wymiary skrzyni ładunkowej min. 4,4, max. 4,6 x 2,4 x 0,6 m • burta przednia podwyższona do 0,8 m • demontowana fabrycznie nowa czołownica pod fabrycznie nowy pług do odśnieżania z lemieszem jednostronnym, z płytą czołową umożliwiającą montaż pługa o wymiarach: o szerokość odkładnicy 3200mm o wysokość min 1100 mm 3. Podstawowe wymagania dotyczące leasingu: -czas trwania umowy leasingu - okres leasingowania: 60 miesiący licząc od dnia odbioru przedmiotu leasingu (pojazdu) potwierdzonego w pisemnym protokole odbioru, -waluta leasingu – w złotych polskich PLN, -wartość wszystkich opłat leasingowych Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, -Ilość rat leasingowych: 59 równych rat leasingowych płatnych w terminach miesięcznych. -opłata wstępna (opłata inicjalna): 10 % wartości netto przedmiotu leasingu (pojazdu), -po upływie okresu leasingu możliwość wykupu przedmiotu leasingu (pojazdu) przez Zamawiającego, -opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) - 10 % wartości netto przedmiotu leasingu (pojazdu) będącej podstawą do naliczania rat leasingowych, powiększonej o należny podatek VAT. Opłata za wykup przedmiotu leasingu (opłata końcowa) zostanie uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144510-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach