Przetargi.pl
DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU, 2 SZTUK UŻYWANYCH AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I Z PRZYJĘCIEM W ROZLICZENIU 2 SZTUK AUTOBUSÓW SOR8,5 2010r., DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w RACIBORZU

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47-400 Racibórz, ul. Adamczyka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4153577 w. 148, 4153846 , fax. 324 190 717
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
  ul. Adamczyka 10
  47-400 Racibórz, woj. śląskie
  tel. 032 4153577 w. 148, 4153846, fax. 324 190 717
  REGON: 27234774400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk-raciborz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU, 2 SZTUK UŻYWANYCH AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ I Z PRZYJĘCIEM W ROZLICZENIU 2 SZTUK AUTOBUSÓW SOR8,5 2010r., DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Sp. z o.o. w RACIBORZU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 2 sztuk używanych autobusów komunikacji miejskiej i z przyjęciem w rozliczeniu 2 sztuk autobusów SOR8,5, 2010r. nr rej. SRC8H63 i SRC8H64, dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 4 do SIWZ 3. Wycenę autobusów SOR8,5 2010r. zawiera załącznik nr 5 do SIWZ 4. Pozostałe wymagania określono we wzorze umowy, stanowiącym zał. nr 6 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34121400-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach