Przetargi.pl
Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego (rok produkcji 2018) trzyosiowego samochodu ciężarowego- śmieciarki jednokomorowej z tylnym załadunkiem odpadów o pojemności min. 22 m3

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-700 Zwoleń, Bogusza
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 676 22 12 , fax. 48 676 42 11
 • Data zamieszczenia: 2018-07-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  Bogusza 19
  26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie
  tel. 48 676 22 12, fax. 48 676 42 11
  REGON: 672026737
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zukzwolen.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego (rok produkcji 2018) trzyosiowego samochodu ciężarowego- śmieciarki jednokomorowej z tylnym załadunkiem odpadów o pojemności min. 22 m3
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego (rok produkcji 2018) trzyosiowego samochodu ciężarowego- śmieciarki jednokomorowej z tylnym załadunkiem odpadów o pojemności min. 22 m3, opis techniczny i warunki zawarte w SIWZ i załacznikach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach