Przetargi.pl
„Dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku i płynów do hemofiltracji”

Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 11-500 Giżycko, Warszawska 41
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Giżycka Ochrona Zdrowia Sp. z o.o.
  Warszawska 41
  11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 385294919
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sterylnego sprzętu jednorazowego użytku i płynów do hemofiltracji”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnychdostawa materiałów sterylnych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach