Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony osobistej i środków odkażających (dezynfekcyjnych) niezbędnych do przeciwdziałania zakażeniom i chorobie zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, COVID-19.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu ogłasza przetarg

 • Adres: 33-300 Nowy Sącz, ul. Staszica
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 184 434 545 , fax. 184 434 545
 • Data zamieszczenia: 2021-11-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu
  ul. Staszica 1
  33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie
  tel. 184 434 545, fax. 184 434 545
  REGON: 49186124000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://pwsz-ns.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony osobistej i środków odkażających (dezynfekcyjnych) niezbędnych do przeciwdziałania zakażeniom i chorobie zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, COVID-19.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony osobistej i środków odkażających: 1.Kastell Sept Surface (kl) - 250 szt.; 2. Płyn ERG CleanSkin - 1 litr - 150 szt.; 3. Żel do higienicznej dezynfekcji rąk, SoftCare Med H5 - 0,5 litra z pompką - 250 szt.; 4. Rękawice nitrylowe diagnostyczne "Doman" - 120 opak.; 5. Rękawice nitrylowe diagnostyczne i ochronne "Doman " - 30 opak.; 6. Rękawiczki jednorazowe foliowe HDPE - 100 opak.; 7. Maseczka na gumkę, medyczna - 300 opak.; 8. Termometr bezdotykowy na podczerwień - 10 szt.; 9. Fartuch Medyczny niejałowy - 500 szt.; 10. Spryskiwacz Eko+05 litra - 60 szt.; 11. Dozownik manualny na płyn dezynfekcyjny z pojemnikiem 1 litr - 70 szt.; 12. Stacja higieniczna S.C. Johson +dozownik, bezdotykowa IFSTF2MD - 8 kpl.; 13. Pianka do dezynfekcji - 60 szt.; 14. Dozownik bezdotykowy - 20szt.; 15.Żel Tork - 30 szt.; 16. Uniwersalny Żel do higienicznej dezynfekcji rąk - 20 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35113400-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach