Przetargi.pl
Dostawa środków ochrony osobistej.

Starostwo Powiatowe w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 60-509 Poznań, ul. Jackowskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 410 500 , fax. 618 480 556
 • Data zamieszczenia: 2021-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
  ul. Jackowskiego 18
  60-509 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 618 410 500, fax. 618 480 556
  REGON: 63127678800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.poznan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków ochrony osobistej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa środków ochrony osobistej. - 60 opakowań rękawiczek jednorazowych lateksowych bezpudrowych:pakowane po 100 sztuk w opakowaniu: 30 opakowań rozmiar M, 30 opakowań rozmiar L. - 60 l płynu do dezynfekcji rąk: pojemność jednostkowego opakowania: 1 litr. Opakowania z dozownikiem. - 80 opakowań maseczek jednorazowych chirurgicznych, pakowane po 50 szt. w opakowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18143000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach