Przetargi.pl
Dostawa środków dezynfekcyjnych do apteki i magazynu gospodarczego na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o.

OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 19-400 Olecko, Gołdapska 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OLMEDICA W OLECKU - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  Gołdapska 1
  19-400 Olecko, woj. warmińsko-mazurskie
  REGON: 519558690
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olmedica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa środków dezynfekcyjnych do apteki i magazynu gospodarczego na potrzeby szpitala Olmedica w Olecku sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet 1- Dezynfekcja, mycie i pielęgnacja wyrobów medycznych i sprzętu higienicznego1. Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia manualnego i maszynowego sprzętu medycznego, powierzchni płaskich i trudno dostępnych, środki do mycia , odkażania i pielęgnacji skóry i rąk oraz błon śluzowych. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.1 do SWZPakiet 2- Maszynowa, chemiczno- termiczna i manualna dezynfekcja i mycie narzędzi chirurgicznych1. Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia manualnego i maszynowego sprzętu medycznego, powierzchni płaskich i trudno dostępnych, środki do mycia , odkażania i pielęgnacji skóry i rąk oraz błon śluzowych. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.2 do SWZPakiet 3-Dezynfekcja i mycie powierzchni1. Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia manualnego i maszynowego sprzętu medycznego, powierzchni płaskich i trudno dostępnych, środki do mycia , odkażania i pielęgnacji skóry i rąk oraz błon śluzowych. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.3 do SWZPakiet 4- Dezynfekcja małych i trudno dostępnych powierzchni 1. Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia manualnego i maszynowego sprzętu medycznego, powierzchni płaskich i trudno dostępnych, środki do mycia , odkażania i pielęgnacji skóry i rąk oraz błon śluzowych. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.4 do SWZPakiet 5- Mycie , odkażanie – błony śluzowe , skóra1. Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia manualnego i maszynowego sprzętu medycznego, powierzchni płaskich i trudno dostępnych, środki do mycia , odkażania i pielęgnacji skóry i rąk oraz błon śluzowych. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.5 do SWZPakiet 6-Dezynfekcja higieniczna pielęgnacja rąk1. Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia manualnego i maszynowego sprzętu medycznego, powierzchni płaskich i trudno dostępnych, środki do mycia , odkażania i pielęgnacji skóry i rąk oraz błon śluzowych. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.6 do SWZPakiet 7-Dezynfekcja chirurgiczna rąk1. Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia manualnego , odkażania i pielęgnacji skóry i rąk oraz błon śluzowych. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.7 do SWZPakiet 8-Dezynfekcja rąk w systemie zamkniętym1. Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia manualnego , odkażania i pielęgnacji skóry i rąk oraz błon śluzowych. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.8 do SWZPakiet 9-Mycie rąkPrzedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia manualnego , odkażania i pielęgnacji skóry i rąk oraz błon śluzowych. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.9 do SWZPakiet 10-Wstępna dezynfekcja narzędzi Przedmiot zamówienia stanowi: sukcesywna dostawa środków do dezynfekcji i mycia manualnego , odkażania i pielęgnacji skóry i rąk oraz błon śluzowych. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.10 do SWZPakiet 11- Preparat do zamgławianiaPrzedmiot zamówienia stanowi preparat do zamgławiania. Zestawienie wszystkich asortymentów i ilości zawiera załącznik nr 2.11 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33631600-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach