Przetargi.pl
Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Drugim

Gmina Godziszów ogłasza przetarg

 • Adres: 23-302 Godziszów, Godziszów Trzeci
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 158 710 002 , fax. 158 711 110
 • Data zamieszczenia: 2019-07-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Godziszów
  Godziszów Trzeci
  23-302 Godziszów, woj. lubelskie
  tel. 158 710 002, fax. 158 711 110
  REGON: 53789800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.godziszow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszowie Drugim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 Lp. Wyszczególnienie 1 2 1. Wymagania ogólne 1.1 Pojazd musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r (Dz.U.2018.1990 ze zm.) "Prawo o ruchu drogowym" oraz orz przepisami wykonawczymi do ustawy. 1.2 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm.) 1.3 Pojazd musi spełniać wymagania normy: PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 1.4 Pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski, wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.2007.143.1002 z późn. zm.) 1.5 Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5) 2. Podwozie z kabiną 2.1 Pojazd fabrycznie nowy. 2.2 Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1) 2.3 Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg Pn-EN 1846-1) 2.4 WYMIARY: Wysokość pojazdu z drabiną dwuprzęsłową - max. 3300 mm Wysokość pojazdu z drabiną trzyprzęsłową - max. 3250 mm Długość razem z wciągarką - max. 8300 mm Szerokość max. 2550 mm (bez lusterek) 2.5 Kabina: jednomodułowa, 4-drzwiowa, 6-osobowa. Cztery miejsca siedzące dla załogi w tylnym przedziale kabiny, wyposażone w cztery' uchwyty uniwersalne do aparatów' powietrznych, pasujące do butli kompozytowych i stalowych (uchwyty z możliwością zakładania aparatów w pozycji siedzącej). Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu lub kabinie. W przypadku mocowania aparatów w zabudowie, muszą być one na stelażu umożliwiającym samodzielne zakładanie aparatów bez zdejmowania ich ze stelaża. 2.6 Silnik o zapłonie samoczynnym, spełniający wymagania aktualnie obowiązującej normy EURO dotyczącej czystości spalin/ w dniu odbioru pojazdu/, min. 6 - cylindrowy, silnik doładowany turbosprężarką o zmiennej geometrii. Kompaktowy system oczyszczania. Bez ograniczenia momentu obrotowego, jeżeli emisja spalin przekracza wartości określone w normie. 2.7 Moc maksymalna: od 270 do 300KM 2.8 Pojemność silnika: od 7000 do 7900 cm3 2.9 Paliwo: Olej napędowy, zbiornik paliwa o pojemności min. 140 l. 2.10 Skrzynia biegów: manualna zmiana biegów (6+1) ze wspomaganiem zmiany biegów SERVOSHIFT lub równorzędny 2.11 Zawieszenie: Przód: wzmocnione, paraboliczne resory piórowe, amortyzatory na przedniej osi oraz stabilizator. Tył: wzmocnione, paraboliczne resory piórowe, amortyzatory teleskopowe oraz stabilizator. Blokady mechanizmów różnicowych (przednia, tylna oś oraz blokada międzymostowa). 2.12 Układ elektryczny: Napięcie pokładowe 24 V z dwóch akumulatorów. 2.13 Układ kierowniczy: Przekładnia kierownicza ze wspomaganiem hydraulicznym. Regulowane nachylenie kolumny kierowniczej. 2.14 Układ hamulcowy: Wszystkie hamulce tarczowe. Elektroniczne sterowanie produkcją powietrza przez APM. Wkład osuszacza o zwiększonej trwałości. 3. Zabudowa pożarnicza 3.1 Konstrukcja zabudowy: Zabudowa samonośna wykonana z profili aluminiowych gwarantujących wysoką antykorozyjność zabudowy. Umieszczona na ramie pośredniej niwelującej przenoszenie naprężeń generowanych przez podwozie. Poszycia z blach aluminiowych. Poszycie wewnętrzne anodowane, a zewnętrzne lakierowane. Półki aluminiowe z płynną regulacją wysokości. 3.2 Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym 3.3 Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. 3.4 Panel kontrolny: W kabinie zamontowany jest panel kontrolny pokazujący: - poziom środków gaśniczych w zbiorniku (woda + piana), - stan otwarcia skrytek i podestów zabudowy, - podpięcie do zasilania zewnętrznego, - wysuniecie masztu oświetleniowego. 3.5 Urządzenia sygnalizacyjno-ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego: a) belka lub dwie lampy sygnalizacyjne, wykonane w technologii LED, zamontowane na dachu kabiny kierowcy, b) co najmniej jedna lampa sygnalizacyjna, wykonana w technologii LED, zamontowana w tylnej części zabudowy1 na dachu lub na tylnej ścianie, z możliwością wyłączenia z kabiny kierowcy w przypadku jazdy w kolumnie, c) dodatkowe dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie, wykonane w technologii LED, zamontowane z przodu pojazdu na wysokości lusterka wstecznego samochodu osobowego, d) urządzenie dźwiękowe (min. 2 modulowane tony) wyposażone w funkcję megafonu. Wzmacniacz o mocy min. 200 W (lub 2x100W) wraz z głośnikiem o mocy min. 200 W (lub 2x1 DOW), Miejsce zamocowania sterownika i mikrofonu w kabinie zapewniające łatwy dostęp dla kierowcy oraz dowódcy. 3.6 Oświetlenie wykonane w technologii LED. Każda skrytka wyposażona we własny system oświetlenia wewnętrznego. 3.7 W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 2 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 4 Komendanta Głównego PSP z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności w sieciach radiowych IJKF Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP Nr 1 z 2009 r. poz. 16) Samochód wyposażony w instalację antenową wraz z anteną. Radiotelefon zasilany oddzielną przetwornicą napięcia. 3.8 Wysuwany pneumatycznie maszt oświetleniowy LED o łącznym strumieniu świetlnym min. 35000 lm 3.9 Stolik dowódcy w kabinie. 3.10 W kabinie wyprowadzona instalacja zasilająca do ładowarek radiostacji i latarek 3,11 Kolor pojazdu: - nadwozie samochodu - RAL 3000 3.12 Samochód powinien być wyposażony w wciągarkę o sile ciągu min. 5 ton i minimalnej długości liny 30 m zakończonej kauszą i hakiem z atestem. 4. Autopompa 4.1 Autopompa dwuzakresowa. Wydajność: min. 2 800 dm3/min. przy ciśnieniu 8 bar , min. 250 dm3/min. przy ciśnieniu 40 bar. Pompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. 4.2 Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów 4.3 Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta, jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do - 20°C. 4.4 Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów 4.5 Pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę W75 z zaworem kulowym. Nasady powinny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych 4.6 Pojazd musi być wyposażony w co najmniej jedną linię szybkiego natarcia o długości węża minimum 30m na zwijadle, zakończona prądownicą. Prądownica zainstalowana w linii szybkiego natarcia powinna posiadać: regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody. Linia szybkiego natarcia umożliwiająca podawanie wody bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Narożnik kończący linię zabudowy po stronie szybkiego natarcia zabezpieczony przed wycieraniem kątownikiem ze stali nierdzewnej. 4.7 Dozownik środka pianotwórczego : Ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja +/-0,5%) w całym zakresie wydajności pompy. 4.8 Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy 5. Zbiornik 5.1 Zbiornik na wodę min. 3000 litrów (+/- 1%), Zbiornik na środek pianotwórczy min. 300 litrów (+/- 1%). 6. Wyposażenie dodatkowe 6.1 Zabudowa pożarnicza wyposażona w mocowania do sprzętu zgodne ze standardem wyposażenia samochodu ratowniczo-gaśniczego 6.2 Pojazd wyposażony w aluminiową skrzynię na dachu, 6.3 Pojazd wyposażony w złącze umożliwiające zewnętrzne ładowanie akumulatorów pojazdu oraz instalacji pneumatycznej pojazdu. Umiejscowienie złącza do ustalania z zamawiającym 6.4 Pojazd wyposażony w a) elektryczne szyby w drzwiach przednich oraz tylnych w standardzie, b) klimatyzację, c) hamulec górski, d) neumatyczny fotel kierowcy, e) światła przeciwmgielne 7. Pozostałe wymagania zamawiającego 7.1 Wykonawca jest obowiązany do dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu oraz zabudowy pożarniczej 7.2 Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako " samochód specjalny " wynikającej z ustawy prawo o ruchu drogowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Informacja wykonawcy o obowiązku podatkowym

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach