Przetargi.pl
„Dostawa sprzętu, urządzeń multimedialnych i komputerowych do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie”

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ogłasza przetarg

 • Adres: 56-400 Oleśnica, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 77 67 427 , fax. 71 77 67 307
 • Data zamieszczenia: 2021-02-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy
  ul. Armii Krajowej 1
  56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie
  tel. 71 77 67 427, fax. 71 77 67 307
  REGON: 93296654000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SPZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa sprzętu, urządzeń multimedialnych i komputerowych do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu, urządzeń multimedialnych i komputerowych do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Sycowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach