Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIDZEW W ŁODZI ogłasza przetarg

 • Adres: 92-332 Łódź, al. marsz. Józefa Piłsudskiego 157
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE WIDZEW W ŁODZI
  al. marsz. Józefa Piłsudskiego 157
  92-332 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 473198814
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającyMiejskie Centrum Medyczne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego wraz wyposażeniem dla Miejskiego Centrum Medycznego „Widzew” w Łodzi al. Piłsudskiego 157
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Pakiet nr 1: Laser CO2 – ginekologiczny wraz z oddymiaczem - 1 szt.Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).Pakiet nr 2: Fotel ginekologiczny- 1 szt.Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).Pakiet nr 3: Fotel chirurgiczny – 1 szt.Szczegółowy opis, zakres i wymagania przedmiotu zamówienia określają załączniki nr 1 i 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach