Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wydziału Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu.

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-060 Opole, ul. Katowicka
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4423524, 4423520 , fax. 774 423 517
 • Data zamieszczenia: 2020-05-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu
  ul. Katowicka 68
  45-060 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4423524, 4423520, fax. 774 423 517
  REGON: 53239101700015
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wsm.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wydziału Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wydziału Nauk Medycznych PMWSZ w Opolu. 1.1. Łóżko szpitalne dwusegmentowe – 2 szt., Wieszak na kroplówki - 5 szt., Wózek medyczny wielofunkcyjny – 3 szt., Taboret medyczny – 3 szt., Fotel ginekologiczny – 1 szt., Wózek do brudnej bielizny – 2 szt., Fotel do pobierania krwi – 2 szt., Wózek do brudnej bielizny – 2 szt., Parawan metalowy – 3 szt., Szafa lekarska 2-drzwiowa – 4 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 1.2. Aparat KTG – 2 szt., Wózek pod KTG – 2 szt., Detektor tętna płodu – 3 szt. 1.3.Pompa infuzyjna strzykawkowa – 2 szt. 1.4. Elektrostymulator mięśniowy i przeciwbólowy – 1 szt. 1.5. Stolik narzędziowo-zabiegowy na kółkach – 4 szt. 1.6. Szafka przyłóżkowa szpitalna – 2 szt. 1.7. Kardiomonitor – 1 szt. .1.8. Wózek zabiegowy wielofunkcyjny – 3 szt., Krzesło do pobierania krwi – 2 szt. 1.9. Szafa na leki – 2 szt. 1.10. Wózek na pościel szpitalną – 2 szt. Zamówienie, dla pkt. 4.1.1. – 4.1.3. oraz 4.1.7. obejmuje dostawę urządzeń, instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie 3 osób w siedzibie Zamawiającego. Zamówienie, dla pkt. 4.1.4. – 4.1.6 oraz 4.1.8. – 4.1.10. obejmuję dostawę urządzeń do siedziby Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach