Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.

Szpital Lipno sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 87-600 Lipno, ul. Nieszawska
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 542 880 414 , fax. 542 880 280
 • Data zamieszczenia: 2021-03-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Lipno sp. z o. o.
  ul. Nieszawska 6
  87-600 Lipno, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 542 880 414, fax. 542 880 280
  REGON: 34057205500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitallipno.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Szpitala Lipno Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Lipno Sp. z o.o., z podziałem na 24 pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – wykaz asortymentowo – ilościowy, stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji – formularz oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach