Przetargi.pl
Dostawa sprzętu medycznego do Ośrodka Symulacji Medycznych w Międzyzdrojach.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-011 Szczecin, Mieszka I
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 888 42 31 , fax. 91 888 42 33
 • Data zamieszczenia: 2021-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie
  Mieszka I 33
  71-011 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 888 42 31, fax. 91 888 42 33
  REGON: 81164048200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.999szczecin.4bip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu medycznego do Ośrodka Symulacji Medycznych w Międzyzdrojach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie w Pakietach. Kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne; 33191000-5 – Urządzenie sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne; 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 4 części zwanych pakietami. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie: 1. Nr 1 Urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń i karetek wraz ze środkiem do dezynfekcji 2. Nr 2 Transportowa komora izolacyjna 3. Nr 3 Termometr douszny 4. Nr 4 Pakiet ochrony izolacyjnej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach