Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.

Gmina Ząbkowice Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8 165 300 lub 301 , fax. 748 155 445
 • Data zamieszczenia: 2021-05-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ząbkowice Śląskie
  ul. 1 Maja 15
  57-200 Ząbkowice Śląskie, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8 165 300 lub 301, fax. 748 155 445
  REGON: 52611000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.zabkowiceslaskie.pl/przetargi/33

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w ramach zamówień niezbędnych do przeciwdziałania COVID-19 realizowanych w oparciu o ustawę z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zamówienie składa się z dostawy : Drukarki Xerox w ilości 5 szt., niszczarki do dokumentów Ideal 2503 w ilości 1 szt., Oprogramowania Office Home Business 2019 w ilości 6 szt., oraz Laptopów Dell Vostro 3500 w ilości 6 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach