Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Limanowskiego 17
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 5921122 w. 244 , fax. 062 5921216
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Limanowskiego 17 17
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 5921122 w. 244, fax. 062 5921216
  REGON: 00334073600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 10 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem o następujących parametrach: Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów: 1.Typ komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu,symbolu oraz producenta. 2.Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, systemów dedykowanych funkcjonujących w MOPS, dostępu do internetu. 3.Procesor klasy x86, zaprojektowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor powinien osiągać w teście wydajności PassMark PerformanceTest co najmniej wynik 4150 punktów Passmark CPU Mark. 4.Pamięć operacyjna 4GB możliwość rozbudowy do min 8GB,jeden slotwolny. 5.Parametry pamięci masowej Min. 320GB SATA II 7,2 tyś obrmin. 6.Grafika zintegrowana. 7.Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wewnętrzny głośnik w obudowie komputera. Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8.Typu small form factor lub mini tower z obsługą kart PCI Express, wyposażona w min. 2 kieszenie: 1 szt 5,25 zewnętrzne typu slim i 1 szt 3,5 wewnętrzne Zasilacz pracujący w sieci 230V 5060Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% Rozwiązanie to musi zapewniać dostęp do złączy USB oraz właściwą wentylację 9.Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Windows Logod Products List na daną platformę systemową (wydruk ze strony). 10. BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: a wersji BIOS, b nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, c ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, d typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3 pojemności zainstalowanego dysku twardego e rodzajach napędów optycznych f MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej g kontrolerze audio - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowaniaodblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegająca na blokowaniuodblokowaniu slotów PCI. - Możliwość włączeniawyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. 11.Certyfikaty i standardy. Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu). Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. zawartych w dokumencie Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych, pkt. 3.4.2.1, dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0 Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http:www.eu-energystar.org lub http:www.energystar.gov. Dopuszcza się wydruk ze strony internetowej Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http:www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej. 12.Ergonomia. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji operatora w trybie pracy dysku twardego (WORK) wynosząca maksymalnie 19 dB (załączyć oświadczenie producenta do oferty). 13.Wsparcie techniczne producenta. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera. Do oferty należy dołączyć link strony. 14.Wymagania dodatkowe 1. Microsoft Windows 7 Professional PL, zainstalowany system operacyjny + nośnik. 2. Zainstalowany pakiet biurowy MS Office posiadaj?cy m.in., word, excel, powerpoint. Typ licencji: OEM. 3. Wbudowane porty (wyklucza się przejściówki): 1 x VGA, 1 x HDMI; 9 szt USB w tym 8 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera: min. 2 z przodu obudowy i 6 z tyłu, port sieciowy RJ-45, porty słuchawek i mikrofonu na przednim panelu obudowy, z tyłu port mikrofonu oraz wejście i wyjście liniowe stereo. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe o co najmniej 2 szt., złączy USB 3.0 umiejscowionych z tyłu obudowy lub port RS-232 wraz z 2 szt portów PS2 lub kartę WiFi abgn 4. Karta sieciowa 101001000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną. 5. Płyta główna z wbudowanymi 1 złączem PCI Express x16 i 1 złączem PCI Express x1; 2 złącza DIMM z obsługą do 8GB pamięci RAM, min. 2 złącza SATA 2.0. 6. Klawiatura USB w układzie polski programisty. 7. Mysz optyczna USB z trzema klawiszami oraz rolką (scroll) 8. Nagrywarka DVD +-RW 9. Dołączony nośnik ze sterownikami 10. Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. 15.Monitor 1. Ekran LCD lub LED z aktywną matrycą min 19 2. Kontrast Min 1000:1 3. Kąty widzenia (pionpoziom) min. 160170 stopni 4. Czas reakcji matrycy min 5 ms (od czerni do bieli) 5. Rozdzielczość Min 1280 x 1024 przy 70Hz 6. Częstotliwość odświeżania poziomego 31-81 kHz 7. Częstotliwość odświeżania pionowego 56-76 Hz 8. Powłoka powierzchni ekranu Antyodblaskowa 9. Podświetlenie. System podświetlenia LED 10. Waga bez podstawy maksymalnie 3,0 kg 11. Złącza 15-stykowe analogowe, złącze D-Sub, DVD-D, DisplayPort (vr.1.2) 13. Zużycie energii max 42W, typowe 17W, tryb wyłączonej aktywności >0,3W 14. Certyfikaty TCO 5.0, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold, Energy Star 5.0 16.Zasilacz awaryjny UPS. Moc wyjściowa min. 350W, czestotliwość 50 Hz Zakres napięcia wyjściowego 165 - 275 V Kształt napięcia wyjściowego sinusoidalny Zabezpieczenie przeciążeniowe bezpiecznik topikowy. 17.36-miesięczna gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera, dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Serwis urządzeń musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta. Wymagane dołączenie do oferty oświadczenia Producenta potwierdzonego, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego Producenta lub bezpośrednio przez Producenta. Do dwóch zestawów komputerowych powinny być dołączone drukarki laserowe o następujących parametrach: Technologia druku: laser - Tak, czarno-biały Normatywny cykl pracy do 15 000 str.m-c Tryb ekonomode - tak Interfejsy: 1 port Hi-Speed USB (zgodny ze specyfikacją USB 2.0) Gwarancja: 1 rok Standardowe oprogramowanie - sterowniki druku i oprogramowanie instalacyjne na płycie CDROM Podawanie papieru: 2 podajniki: 1 podajnik: uniwersalny na min. 50 arkuszy10 kopert 2 podajnik: min. 250 arkuszy Druk dwustronny - tak - automatyczny Inne akcesoria dostarczone w opakowaniu razem z drukarką: przewód zasilający, kaseta z czarnym tonerem, płyta CD (zawierająca przewodnik użytkownika i oprogramowanie drukarki), podręczny przewodnik, przedłużenie odbiornika papieru, pokrywa podajnika zapobiegająca osiadaniu kurzu..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302100004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach