Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych do placówek oświatowych

Powiat Trzebnicki ogłasza przetarg

 • Adres: 55-100 Trzebnica, ul. Ks. Dz. W. Bochenka
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713879501 , fax. +48713120111
 • Data zamieszczenia: 2021-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Trzebnicki
  ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6
  55-100 Trzebnica, woj. dolnośląskie
  tel. +48713879501, fax. +48713120111
  REGON: 93193478500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.trzebnica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego oraz akcesoriów komputerowych do placówek oświatowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Dostawa komputerów, laptopów, dysków twardych, klawiatur, myszy, głośników, tabletów graficznych, pamięci przenośnej, zasilacza awaryjnego 2. Specyfikacja asortymentowo-ilościowa: 1. komputer stacjonarny typu All in One z klawiaturą i myszką w zestawie - 15 zestawów 2. komputer stacjonarny z monitorem, klawiaturą i myszką w zestawie - 34 zestawy 3. zasilacz awaryjny UPS - 1 szt. 4. laptop - 5 szt. 5. laptop - 16 szt. 6.laptop -76 szt. 7. dysk twardy - 10 szt. 8. klawiatura + mysz komputerowa optyczna w zestawie - 15zestawów 9. mysz komputerowa optyczna - 16 szt. 10. klawiatura - 76 szt. 11. mysz komputerowa optyczna -76 szt. 12. głośniki -6 zestawów 13. tablet graficzny - 15 szt. 14. pamięć przenośna - 100 szt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego określa Wzór umowy (Załącznik nr6 do SWIZ) oraz Opis Przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do SIWZ), stanowiące integralną część SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach